Endre timepris

Fra 01.04 endrer vi timeprisen vår fra kr 700,- + mva til kr 800,- + mva.

Dette gjelder for både mye og eksisterende kunder. 

Egil Østebøvik

Spesielt interessert i emner som SEO, innhold og design. Prøver så godt det lar seg gjøre å skrive fornuftige og nøyaktige artikler rundt disse emnene. Vi har integrert KI for å styrke og berike innholdet. Vi jobber kontinuerlig for å sikre at denne integrasjonen komplementerer og forbedrer kvaliteten på informasjonen vi tilbyr.