Nettsider Artikler

Korrekt bildebruk på en nettside

Korrekt bildebruk på en nettside er helt nødvendig for å skape en god brukeropplevelse. Her skal vi gå gjennom noen enkle kjøreregler.

Endre timepris

Endre timepris

Endre timeprisFra 01.04 endrer vi timeprisen vår fra kr 700,- + mva til kr 800,- + mva. Dette gjelder for både mye og...